Soudní překlady a soudní tlumočení čeština-ruština a ruština-čeština

Soudní překladatelka Ing. Marina Hrubá pro Vás zajistí komplexní služby v oblasti soudních překladů a soudního tlumočení, včetně ověření a veškerých úředních úkonů souvisejících s uznáním platnosti překládaných dokladů nebo tlumočených akcí.

Soudní tlumočnící patří mezi ty odborníky, bez nichž by instituce a veřejná správa nefungovaly. Jen obtížně si lze představit vedení soudního sporu, ve kterém vystupuji osoby neznalé českého jazyka, bez kvalifikované pomoci soudního tlumočníka. Obdobnou pomoc poskytují soudní tlumočníci při pořizování překladů obrovské škály listin pro fyzické osoby, justici i správní úřady. O jejích potřebnosti svědčí i množství záznamů o tlumočení a překladech v jejich denicích.

Soudní překlady listin a úředních dokumentů se provádějí v případě, kdy jazyk originálního dokumentu není stejný s úředním jazykem institucí, kterým mají být předloženy. Jedná se ve většině případů o úřední dokumenty, například rodné či oddací listy, daňová přiznání, lékařské zprávy, osvědčení, diplomy, průkazy totožnosti, pasy atd. Základem kvalitně provedeného soudního překladu je precizní překlad originálního textu. Následně se k dokumentu připojují náležitá ověření a otisk kulatého razítka, jimiž je dosvědčena doslovnost a správnost provedeného překladu. Za určitých okolností listiny opatřujeme vyššími stupni ověření, mezi něž patří tzv. legalizace, superlegalizace a dále Apostila (Apostille). Takto zpracovaný a ověřený soudní překlad (též označovaný jako úřední překlad nebo ověřeny překlad) splňuje formální požadavky pro cizojazyčné dokumenty stanovené mezinárodními smlouvami a platné jak pro domácí, tak i pro zahraniční úřady.

Soudní tlumočení zprostředkovává komunikaci na oficiální úrovni v podobě mluveného slova. Soudní tlumočník tak bývá přítomen úřednímu jednání, například obchodní schůzce, soudnímu stání nebo svatebnímu obřadu, a zaručuje správnost a věrohodnost tlumočeného projevu do cílového jazyka. Otisk kulatého razítka (se jménem soudního tlumočníka a vyjmenovanými jazyky, do nichž je oprávněn tlumočit) je dokladem o provedeném tlumočnickém úkonu a je součástí písemného protokolu o daném oficiálním aktu. Takto ověřený protokol splňuje kritéria státních orgánů České republiky a na základě platných mezinárodních úmluv i požadavky zahraničních institucí pro účely soudního tlumočení vybraných úředních úkonů.

Termíny

Soudní překlady a soudní tlumočení zajistím standardně do 5 dnů nebo také expresně do 1 dne.

Pro bližší informace o našich službách kontaktujte naši kancelář.

Jazyky

Soudní překlady a soudní tlumočení provádím z/do ruštiny. Mezi další aktivní jazyky patří angličtina, němčina.